23504 & 23505

Name Address Phone Number
Sai Gai Japanese Steak House & Sushi Bar
7521 Granby St.
23505 Norfolk
(757) 423-1000
Ruby Tuesday (Tidewater Dr.)
7725 Tidewater Dr.
23505 Norfolk
(757) 480-3283
Ruby Tuesday (Hampton Blvd.)
8305 Hampton Blvd.
23505 Norfolk
(757) 440-2980
Crackers
4226 Granby St.
23504 Norfolk
(757) 640-0200
Mi Hogar
4201 Granby St.
23504 Norfolk
(757) 640-7705
Mike's Pizza
8218 Hampton Blvd.
23505 Norfolk
(757) 423-2000

 

 

Advertisement